Essay in de Gay Krant

Join the familyIn een essay voor de Gay Krant laat ik, o.a. geïnspireerd door een artikel van de Amerikaanse theoloog Mark Jordan, zien hoe het regime van seksualiteit het regime van religie omvergeworpen heeft, maar dat het nog maar de vraag is of de nieuwe machtsverhouding het goede leven bevordert. Daarna benoem ik enkele familiegelijkenissen tussen religie en seksualiteit en pleit ik voor een familiereünie.

De versie die ik bij de redactie had aangeleverd droeg als titel: “Over religie: een essay voor de seksuelen onder haar verachters”. Een zinspeling dus op Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern van Friedrich Schleiermacher. Ook al had ik in mijn titel “Gebildeten” (“intellectuelen”) vervangen door het neologisme “seksuelen”, toch vond men deze titel waarschijnlijk te intellectueel. Daar kan ik me op zich wel wat bij voorstellen. Helaas moeten ik en mijn lezers het nu doen met het actualistische “anno”, dat ik nota bene in mijn artikel (p. 17, linkerkolom) juist cynisch gebruik in de populistische klaagzang “Dat zoiets nog voorkomt anno 2013!”.

In de paragraaf “Held” heeft de redactie “de Joodse Bijbel” vervangen door “de Tora (de Joodse Bijbel)”. Dat is om twee redenen onjuist en om mijn reputatie als theoloog hoog te houden, licht ik hier graag kort toe wat er mis mee is. In de eerste plaats is de Thora niet hetzelfde als de Joodse Bijbel. De Joodse Bijbel (ook wel het Oude Testament genoemd) bestaat uit drie onderdelen, waarvan de Thora (Wet) de eerste is, gevolgd door de Newie’iem (Profeten) en de Ketoewiem (Geschriften). In de tweede plaats staan de verhalen over Simson, waarnaar ik in deze paragraaf verwijs, in het boek Rechters. Maar dat boek staat niet in de Thora, maar in de Ketoewiem.

De pdf van het artikel is hier te downloaden.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.