Nieuwe publicatie over de controverse van ‘de weigerambtenaar’

koefnoen-1Toen Paars II in 2000 besloot werd het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht, besloot men ruimte te laten voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren. Er ontstond pas een politieke controverse begin 2007, toen PvdA, CDA en ChristenUnie in hun Coalitieakkoord dit nogmaals benadrukten. In een bijdrage aan het themanummer van Religie & Samenleving over “God, seks en politiek” laat ik zien hoe de weigerambtenaar een sociaal probleem kom worden, hoe religie en homoseksualiteit geconstrueerd werden in de publieke beeldvorming, en hoe het huwelijk werd geconceptualiseerd in termen van religie en (homo)seksualiteit. Klik hier voor een pre-print van het artikel. Voor meer informatie over dit themanummer klik hier.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.