Bureau Derks

Vanuit Bureau Derks heb ik allerlei werkzaamheden verricht: het stroomlijnen van programma’s, processen en projecten; het aansturen, trainen of adviseren van groepen of personen; het produceren, vertalen, redigeren of corrigeren van teksten; en het faciliteren van gesprek, debat en bezinning. In alle gevallen ben ik vooral in vorm als het theologische, filosofische, politieke, culturele of maatschappelijke thema’s betreft. Momenteel ben ik niet beschikbaar voor freelance opdrachten.

Selectie van eerdere opdrachtgevers

COC Nederland | Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) | Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht | Faculteit Godgeleerdheid, VU Amsterdam | Faculty of Divinity, University of Cambridge | Gereformeerde Hogeschool Zwolle | Global Alliance LGBT Education (GALE)/EduDivers | LKP | Local World | Michsjol/gOdschrift | Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiestudies (NOSTER) | Theologische Universiteit Kampen | Uitgeverij Boekencentrum | Uitgeverij Kok | Uitgeverij Meinema | Vrede van Utrecht

Referenties (via mijn LinkedIn profiel):

  • “Marco is an exceptionally talented young academic: he is analytical, thorough, and independent, but also a typical team-player with many practical skills – and the willingness to learn from others.” Dr. David Bos, docent Geschiedenis van het Christendom aan de Universiteit Utrecht en docent Historische Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.
  • “Inhoudelijk goed op de hoogte van uiteenlopende samenlevingsvraagstukken met een levensbeschouwelijke dimensie, accuraat, betrouwbaar, creatief, constructief, gezegend met een gouden pennetje en een uiterst aangename manier van communiceren.” Dr. Thijs Tromp, directeur van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders.
  • “I have worked with Marco in several capacities. He is a meticulous copy editor, a well organized project director, a creative thinker, and a friendly person. In short: a pleasure to work with.” Prof. dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar Praktische Theologie, VU Amsterdam, en lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks.
  • Marco is extremely reliable and hard-working, probably in any task he undertakes, but for sure as far as I worked together with him.” Drs. Tim van de Griend, predikant van de Nederlandse Kerk in Zuid-Duitsland en redacteur van gOdschrift.
  • “Marco is serieus en uiterst secuur, maar ook vrolijk, kan met iedereen goed samenwerken, doet en denkt out of the box en zorgt dat al zijn ideeën ook in allerlei boxen landen.” Dr. Els Veenis, Senior Beleidsmedewerker, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag.
  • “Marco weet als projectmanager zowel soepelheid als vasthoudendheid in te zetten waar dat nodig is. Hij is precies in de afspraken, en herinnert anderen eraan dat ook te zijn. Heldere, stapsgewijze aanpak, met een sterke inhoudelijke drive als achtergrond. Marco is een slimme en sympathieke partner om mee samen te werken.” Drs. Dirk Gudde, adviseur sociale vraagstukken van de Raad van Kerken.
  • “Marco is een zeer zorgvuldige en ervaren (eind)redacteur; hij bewaakt adequaat deadlines en herinnert auteurs en andere redactieleden proactief aan de fasen in het redactieproces. Hij is consciëntieus en taalvaardig en heeft een aangename omgang met auteurs. Hij overziet het veld van theologische ontwikkelingen en is een teamspeler.” Ds. Jan de Vlieger, Uitgever bij Skandalon.